Gesprekscyclus Gymleraar Nieuwe Stijl

Wat is het?

Dit gesprek wordt geïnitieerd door de schooldirectie. SSC Flex zou dit in haar rol als formele opdrachtgever ook kunnen doen. Dat is echter niet wenselijk, omdat zij geen zicht hebben op de inhoud van de werkomgeving.

De richtlijn vanuit SSC Flex is dat er minimaal twee gesprekken per jaar plaatsvinden:; een planningsgesprek en functionerings– of beoordelingsgesprek. De school kan hiervoor haar eigen gesprekscyclus binnen het onderwijs aanhouden.

Wat is het doel?

Tijdens het functioneringsgesprek wordt het functioneren van de gymleraar besproken.

Wie doet wat?

School

 • Voert het functioneringsgesprek en kan daarmee haar eigen gesprekscyclus aanhouden.
 • De school kan de eigen gespreksformulieren of de gespreksformulieren van Lekker Fit! hanteren Het gespreksformulier dient te worden ondertekend door de schooldirectie en de gymleraar en te worden ingediend bij SSC Flex. De gespreksformulieren worden opgenomen in het personeelsdossier van de gymleraar. Dit is verplicht.

Randvoorwaarden

 • Lekker Fit! heeft 3 gespreksformulieren beschikbaar (zie downloads onderaan deze pagina). Een planningsgespreksfomulier, een functioneringsgespreksfomulier en een beoordelingsgespreksfomulier. Hierin staan ondermeer de competenties en de niveaus ten aanzien van het functioneren van de gymleraar nieuwe stijl beschreven.

Prestatie indicator

 • Aanleveren van twee gespreksformulieren,deze dienen te worden ondertekend door zowel directie als de gymleraren en te worden ingediend bij SSC Flex

Downloads

No items found.

 • Handleiding + invulschema normjaartaak Gymleraar Nieuwe Stijl

  Handleiding voor en het excelbestand van de door Lekker Fit! gehanteerde normjaartaak voor de Gymleraar Nieuwe Stijl

  Download

  16-03-20