10.1 Welkom op school informatie

Wat is het?

Informatie over Lekker Fit! voor ouders van nieuw ingeschreven kleuters. De informatie gaat over wat Lekker Fit! op school inhoudt, dat het meegeven van fruit en water gewenst is en bevat tips voor een gezonde leefstijl. De informatie bestaat uit een voorleesboekje over Wiebe en Lina en een visuele checklist waarop voorbeeldgedrag staat afgebeeld en wordt meegeleverd in de KleuterKit.

De checklist kan ingestoken worden in de schoolgids; voor de jongens is er een versie ‘Wiebe’ en voor de meisjes….een versie ‘Lina’.

Wat is het doel?

Heldere informatieoverdracht aan ouders over:

 • De visie van de school omtrent gezonde leefstijl
 • oorbereiding op een eerste schooldag
 • Lekker Fit! activiteiten voor kleuters
 • Verwachtingen van de school ten aanzien van wat ouders hun kind meegeven naar school om te eten en drinken, en bewegend naar school te komen
 • Verwacht is dat het boekje langer wordt gebruikt en ook later kan worden gebruikt als een kind net kan lezen
 • De informatie is ook bedoeld om het taalbegrip van het kind te stimuleren
 • De visuele checklist is bedoeld om ook ouders die de taal niet goed machtig zijn (laaggeletterden) bewust te maken van voorbeeldgedrag. Voor andere ouders is het een snel/handzaam overzicht.

Wie doet wat?

Groepsleerkracht

 • Overhandigt het voorleesboekje aan nieuwe kleuters als het kind voor het eerst komt wennen

Ouders

 • Leest het boekje aan het kind voor
 • Bekijkt de Checklist en hangt deze eventueel als reminder op een zichtbare plek in huis

Praktisch

 • Boekje en Checklist worden in eerste instantie aangeleverd in de Kleuterkit, maar zijn ook te downloaden van rotterdamlekkerfit.nl
De Checklist ook kan worden uitgedeeld als de school een informatiemarkt heeft georganiseerd in de buurt of wijk. De Checklist heeft een leeg vakje waarin de school nog een eigen tip kan schrijven (bijv. ‘op woensdag en donderdag is er gym’ of ‘neem sloffen mee naar school’).

Downloads

 • Checklist voor ouders versie Lina

  Lina versie van de checklist voor ouders.

  Download

  05-04-18

 • Checklist voor ouders versie Wiebe

  Wiebe versie van de checklist voor ouders.

  Download

  05-04-18

 • Leesboekje Wiebe en Lina gaan naar een Lekker Fit! school

  Leesboekje met een verhaalt over Wiebe en Lina die naar een Lekker Fit! school gaan.

  Download

  05-04-18