Lekker Fit! handleiding voor borgingsscholen

Het programma Rotterdam Lekker Fit! zet zich – samen met private en publieke partners - in voor een gezond gewicht onder de Rotterdamse jeugd. De resultaten van Lekker Fit! zijn succesvol. Kinderen op de Lekker Fit! scholen bewegen meer en het overgewicht is zelfs gedaald! Kinderen die fit zijn zitten lekkerder in hun vel en presteren beter op school.

Het is nu tijd voor de volgende stap om Lekker Fit! toekomstbestendig te maken. Dit betekent dat scholen de Lekker Fit!-aanpak binnen het eigen karakter en beleid van de school kunnen inbedden.

Hieronder vind je de handleiding Rotterdam Lekker Fit!, een beschrijving van de werkwijze Lekker Fit! op school. Deze handleiding is de wegwijzer om het programma Lekker Fit! te kunnen uitvoeren.

Je vindt hier de beschrijving van de tien pijlers van het programma, de prestatie indicatoren per pijler en welke rollen en verantwoordelijkheden de directie, vakleerkracht, groepsleerkracht en gemeente hebben.

Binnen de handleiding wordt naar bepaalde bijlagen verwezen. De laatste versie van deze bijlagen zijn altijd hieronder te downloaden.

 • Handleiding voor Lekker Fit! scholen

  Dit is de complete Lekker Fit! handleiding voor borgingsscholen. Binnen deze handleiding wordt naar bepaalde bijlage verwezen. De laatste versie van deze bijlagen zijn altijd op deze pagina te downloaden.

  Download

  17-08-20

 • Bijlage 1: Financiën

  Binnen deze bijlage vind je een handleiding voor de financiële afhandeling rondom het Lekker Fit! budget en een voorbeeld van een schoolsportplan.

  Download

  04-10-16

 • Bijlage 2: Actieve toestemming

  Binnen deze bijlage vind je alle variaties van de toestemmingsbrief om ouders toestemming te vragen tot het meten en registreren van de bmi van hun kind(eren).

  Download

  04-10-16

 • Bijlage 3: Geheimhoudingsverklaring

  Binnen deze bijlage vind je de geheimhoudingsverklaring en de intructie hoe deze te gebruiken.

  Download

  04-10-16

 • Bijlage 4: Bewerkersovereenkomst

  Binnen deze bijlage vind je de bewerkersovereenkomst.

  Download

  04-10-16

 • Bijlage 5: Format functioneringsgesprek

  Binnen deze bijlage vind je een format voor het houden van een functioneringsgesprek met de Gymleraar Nieuwe Stijl.

  Download

  04-10-16

 • Bijlage 6: Werkwijze schooldiëtist

  Binnen deze bijlage vind je de afgesproken werkwijze van de Lekker Fit! schooldiëtist.

  Download

  04-10-16

 • Bijlage 7: Handige links

  Binnen deze bijlage vind je diverse bruikbare links naar video's ter ondersteuning van het Lekker fit! programma.

  Download

  04-10-16

 • Bijlage 8: Strips

  Binnen deze bijlage vind je diverse leuke strips met Wiebe en Lina voor de thema's: Bewegen, Water, Natuurlijk en Buiten.

  Download

  04-10-16

 • Bijlage 9: Beweegposters

  Binnen deze bijlage vind je diverse leuke Wiebe en Lina beweegposters.

  Download

  04-10-16

 • Bijlage 10: Waterdocumenten

  Binnen deze bijlage vind je diverse handige documenten om het Lekker Fit! Water te ondersteunen zoals: Praatplaten, posters en weetjes.

  Download

  04-10-16

 • Bijlage 11: Lekker Fit! Wijzer

  Download

  20-09-18

 • Bijlage 12: Vakwerkplan Kerndoelen

  Download

  24-10-18