Lekker Fit! budget

Wat is het?

De school krijgt € 500,- budget (incl. btw) te besteden per kalenderjaar, mits voor 1 januari aangegeven wordt hoe men het budget wil gaan besteden.

Wat is het doel?

Het stimuleren van extra (beweeg)aanbod en vernieuwende initiatieven voor kinderen (met overgewicht of obesitas) en/of de ouders van kinderen die nu minimaal of niet bereikt worden, en zo een positieve prikkel krijgen voor een gezondere leefstijl.

Wie doet wat?

School

  • Levert voor 1 januari een plan aan bij de projectleider waarin duidelijk wordt op welke manier het budget ingezet gaat worden. Na akkoord van de projectleider kunnen de plannen ingezet gaan worden.

Projectleider Lekker Fit!

  • Beoordeelt de schoolplannen binnen vier weken na ontvangst op akkoord en brengt de school hiervan op de hoogte.
  • Stemt de financiële afhandeling af met de gymleraar nieuwe stijl van de school.

Randvoorwaarden

  • Budgetlabel (sport)materialen van maximaal €150,00 euro (incl. btw).
  • Besteden aan extra en nieuwe (sport)activiteiten, die er anders niet waren geweest.
  • Focus ligt op de doelgroep die het echt nodig heeft (ook deelname van de kinderen met overgewicht of obesitas) en/of de ouders.
  • Inzet mag ter ondersteuning van het invoeren van groente en fruit, het Lekker Fit! Trakteren en water drinken.