1.1 Extra bewegingsonderwijs tijdens schooltijd

Wat is het?

Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs onder schooltijd.

Wat is het doel?

 • Het bevorderen van de motorische ontwikkeling gedurende de beweegmomenten onder schooltijd. 3 structurele beweeglessen onder schooltijd van een gymleraar vormt hiervoor de basis.
 • Het bewerkstelligen van een positieve sport- en beweeg attitude door middel van de gymlessen van een gymleraar.

Wie doet wat?

School

 • Roostert alle groepen 3 t/m 8 zo in dat zij minimaal 3 beweeglessen hebben (inclusief zwemles).
 • Faciliteert de gymleraar om alle groepen 3 t/m 8 minimaal 3 beweegmomenten te kunnen geven.
 • Zorgt dat de groepen op tijd aanwezig zijn om 45 minuten gymtijd te waarborgen per groep.
 • Zorgt dat er een groepsleerkracht aanwezig is tijdens de kleedkamertijd. Gymleraar kan bijvoorbeeld niet tegelijkertijd lesgeven en orde houden in de kleedkamer.
 • Neemt zelf contact op met Jeugd & Onderwijs bij problemen met de inroostering, zie de hoofdstukken accommodatieaanvraag en contactgegevens.
 • Neemt zelf contact op met de beheerder van de gymzaal of sporthal.

Gymleraar Nieuwe Stijl

 • Biedt alle groepen 3 t/m 8 minimaal 3 beweegmomenten aan in een gymzaal.
 • Biedt kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs aan waarin kinderen op hun eigen niveau vorderingen maken.
 • Neemt de leerlijnen vanuit Lekker Fit! af bij de leerlingen.

Projectleider Lekker Fit!

 • Controleert of de school voldoet aan de prestatie indicator.
 • Indien de school niet voldoet aan de 3 beweegmomenten door het ontbreken van een gymleraar (zie uitzonderingen) dan doorloopt Rotterdam Lekker Fit! de volgende stappen:
  • benutten van een gymleraar met een te ruime aanstelling
  • gebruik maken van vervangingsbudget
  • inzetten van clinics

Randvoorwaarden

 • Gymzaal ruimte (en tijdelijk eventueel een buitenlocatie).
 • Bevoegde en geschikte gymleraar (Gymleraar Nieuwe Stijl).
 • Een school doet mee aan het project Children’s Zone. Indien een school meedoet aan het project Children’s Zone mag het derde beweegmoment aangeboden worden binnen de Children’s Zone.

Dit betekent dat in elk ander geval geen uitzondering van toepassing is en er aan 3 structurele beweegmomenten tijdens reguliere schooltijd moet worden voldaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is de consequentie dat het project geen doorgang kan vinden op school. Hierbij wel de kanttekening dat zich altijd nieuwe situaties kunnen voordoen. In overleg met de Projectleider Lekker Fit! kan een ander besluit worden genomen.

Prestatie indicator

 • De gymleraar geeft minimaal 3 keer per week 45 minuten vakkundig bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 (incl. zwemonderwijs door externen).

Downloads

 • Lekker Fit! week fitcircuit

  01-02-16

 • Lekker Fit! week fitcircuit onderdelen

  01-02-16

 • Lekker Fit! week fitcircuit plaatjes

  01-02-16