1.2 Extra bewegingsonderwijs na schooltijd

Wat is het?

 • Kinderen de mogelijkheid bieden om na schooltijd extra te kunnen sporten en/of bewegen in hun eigen vertrouwde omgeving.
 • De duur van deze activiteit is minimaal 45 minuten met een facultatieve deelname.

Wat is het doel?

 • Het bevorderen en stimuleren van het structureel sporten en/of bewegen na schooltijd bij kinderen uit de groepen 1 t/m 8.
 • Bijdrage leveren aan het beleven van plezier bij kinderen tijdens het bewegen.
 • Door kwalitatief hoogwaardig bewegen aan te bieden worden de kinderen op hun eigen niveau uitgedaagd om vorderingen te maken.

Wie doet wat?

School

 • Houdt in het rooster rekening met het naschools aanbod vanuit Lekker Fit!.
 • De groepsleerkrachten promoten ook de naschoolse beweegmomenten bij de kinderen.

Gymleraar Nieuwe Stijl

 • Organiseert, coördineert en voert structureel wekelijks de naschoolse beweegmomenten uit.
 • Registreert het gehele naschoolse beweegaanbod in de Fitmeter inclusief presentie per leerling.

Projectleider Lekker Fit!

 • Financiert structureel de accommodatiekosten.

Randvoorwaarden

 • Financiert structureel de accommodatiekosten.
 • Bevoegde en geschikte gymleraar bewegingsonderwijs (Gymleraar Nieuwe Stijl).

Prestatie indicator

 • Een Lekker Fit! school met een aanstelling van 0,6 fte gymleraar voert minimaal 3 keer per week x 35 weken = 105 naschoolse activiteiten uit voor de groepen 3 t/m 8.
 • Een Lekker Fit! school met een aanstelling van 0,8 fte gymleraar of meer voert minimaal 4 keer per week x 35 weken = 140 naschoolse activiteiten uit voor de groepen 3 t/m 8.