1.3 Kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs na schooltijd en aansluitende school bij een Schoolsportvereniging (SSV)

Wat is het?

 • Kinderen de mogelijkheid bieden om na schooltijd extra te sporten/bewegen in hun eigen vertrouwde omgeving.
 • De duur van deze activiteit is 60 minuten met een facultatieve deelname.

Wat is het doel?

 • Het bevorderen en stimuleren van het structureel sporten en/of bewegen na schooltijd bij de kinderen uit de groepen 1 t/m 8.
 • Kinderen stimuleren om lid te worden van een/de (school)sportvereniging in de buurt.

Wie doet wat?

School

 • Enthousiasmeert de ouders en leerlingen om lid te worden van de schoolsportvereniging.
 • Promoot de schoolsportvereniging binnen het schoolteam, zorgen voor draagvlak binnen de school.
 • Houdt in de planning rekening met 2x in de week een naschools beweegmoment vanuit Lekker Fit!.
 • De groepsleerkrachten promoten ook de naschoolse beweegmomenten en het aanbod vanuit de schoolsportvereniging bij de kinderen.
 • Organiseert in de dalperiode ( maanden november, december, februari, maart) extra activiteiten voor de kinderen met overgewicht en obesitas.

Gymleraar Nieuwe Stijl

Besteedt in het kader van aansluitende school bij een schoolsportvereniging 2 uur in de week aan:

 • Enthousiasmeren van de ouders en leerlingen om lid te worden van de schoolsportvereniging.
 • Aanwezig bij proeftrainingen vanuit de schoolsportvereniging.
 • Promoten van de schoolsportvereniging binnen het schoolteam, zorgen voor draagvlak binnen de school.
 • Ouders helpen bij het inschrijven en regelen bij hun aanvraag voor het Jeugdsportfonds.
 • Kinderen aanspreken als ze niet geweest zijn bij een training of een wedstrijd.

Besteedt in het kader van het reguliere naschools sport aanbod 2 uur in de week aan:

 • Organiseren, coördineren en voert structureel 2 keer in de week de naschoolse beweegmomenten uit.
 • Registreert het gehele naschoolse sportaanbod in de Fitmeter inclusief presentie per leerling.
 • Organiseert en voert in de dalperiode extra activiteiten uit voor de kinderen met overgewicht en obesitas.

Projectleider Lekker Fit!

 • Financiert structureel de accommodatiekosten.

Randvoorwaarden

 • Gymzaal ruimte (en tijdelijk eventueel een buitenlocatie).
 • Bevoegde en geschikte gymleraar (Gymleraar nieuwe stijl).

Prestatie indicator

 • Een aansluitende Lekker Fit! school voert minimaal 2 beweegmomenten na schooltijd X 35 weken = 70 naschoolse activiteiten uit voor de groepen 3 t/m 8.
 • Voor een aansluitende school geldt dat minimaal 10% van de kinderen lid is van de schoolsportvereniging, bij aanvang van het tweede schooljaar als aansluitende school. Het aantal kinderen dat het voorgaande schooljaar is doorgestroomd naar de betreffende sportvereniging vanuit de schoolsportvereniging telt hierbij mee.
 • Een aansluitende school organiseert in de dalperiode (maanden november, december, februari, maart) extra activiteiten voor de kinderen met overgewicht en obesitas.