1.4 Bewegingsonderwijs Lekker Fit! kleuters

Wat is het?

  • Een voorwaarde voor een succesvolle aanpak van overgewicht is een veelzijdige benadering en daarom is er gekozen voor een mix aan interventies die de kans op succes verhogen.
  • De consulent kleuters is de begeleider bij de implementatie van Lekker Fit! kleuters door informatieoverdracht en deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten.

Wat is het doel?

Het bevorderen van de gezonde leefstijl, door zo vroeg mogelijk bij kinderen te starten met de aanpak. Kwalitatief goed bewegingsonderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.