Pijler 2: De komst van de Gymleraar Nieuwe Stijl

Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van het Lekker Fit! basisonderwijs in Rotterdam krijgen minimaal 3 x per week minimaal 45 minuten lichamelijke opvoeding (gymles) tijdens schooltijd van een gediplomeerde vakleerkracht (gymdocent).

Deze vakleerkracht wordt op een Lekker Fit! school 'Gymleraar Nieuwe Stijl' genoemd. Deze naam is gekozen omdat van een Lekker Fit! vakleerkracht meer competenties worden gevraagd dan van een traditionele vakleerkracht. Vooral organiseren, administreren en aansturen op het behalen van Lekker Fit! projectdoelstellingen zijn hierin erg belangrijk.

De uitvoering van lessen lichamelijke opvoeding blijft de voornaamste taak van de Gymleraar Nieuwe Stijl, maar is dus absoluut niet zijn enige verantwoordelijkheid.