2.2 Deskundigheidsbevordering van de gymleraar

Wat is het?

Deskundigheidsbevordering van de gymleraar bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Regulier cursusaanbod: Dit is een breed aanbod van trainingen gericht op inhoudelijke thema’s uit het eigen vakgebied, ontwikkelen van vaardigheden en specialisering in het vakgebied. Op individuele basis kan men deelnemen.
 • Themadagen: 4 keer per jaar is er een verplichte middag voor alle gymleraren.
 • Beweegteam: minimaal 2 keer per jaar is er een middag voor de gymleraren uit een gebied met de eigen projectleider.
 • Verplichte scholing als EHBO. Zie hoofdstuk 2.1

Wat is het doel?

 • Reguliere cursussen worden aangeboden om de gymleraar de mogelijkheid te geven om mee te groeien met de veranderingen in het vakgebied en zich verder te professionaliseren.
 • Themadagen zijn gericht op deskundigheidsbevordering op informatie uitwisseling over Lekker Fit!, actuele ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs en competenties.
 • Beweegteam is gericht op het delen van kennis/ervaringen en samenwerken in het gebied.
 • Bij elke vorm van deskundigheidsbevordering heeft het ontmoeten van collega’s gymleraren een grote meerwaarde voor het uitwisselen van kennis, informatie en de samenwerken tussen de gymleraren.

Wie doet wat?

School

 • Stelt de gymleraar in de gelegenheid om deel te nemen aan de deskundigheidsbevordering.

Gymleraar Nieuwe Stijl

 • Stelt in de gesprekscyclus van de school de ontwikkelingsbehoefte op en bespreekt de invulling met de directie. Het verslag zal door de gymleraar gestuurd worden naar de projectleider ter kennisname.
 • Neemt deel aan deskundigheidsbevordering indien gepland op werkdagen.

Projectleider Lekker Fit!

 • Organiseert alle scholing inhoudelijk, organisatorisch en voert een deel zelf uit.

Randvoorwaarden

 • Kennis van de ontwikkelingen in het programma van Lekker Fit!

Prestatie indicator

 • School stelt tijd beschikbaar aan gymleraar voor bijscholing/deskundigheidsbevordering. De gymleraar heeft recht op 10% van de aanstelling in uren voor deskundigheidsbevordering.
 • De gymleraar is verplicht om op de werkdag aanwezig te zijn bij deskundigheidsbevordering, met uitzondering van cursusaanbod, dat gaat op inschrijving.