Pijler 3: Lekker Fit! lespakket

In het Lekker Fit! lespakket worden de thema's 'gezonde voeding' en 'beweging'behandeld. Binnen alle groepen 1 t/m 8 van het Lekker Fit! basisonderwijs in Rotterdam worden rondom deze thema's theorie- en praktijklessen verzorgd.

Als het past binnen het beleid van een Lekker Fit! basisschool krijgen deze leerlingen ook thuisopdrachten mee. Een thuisopdracht kan bijvoorbeeld zijn: 'Op papier zetten of en wat je hebt ontbeten'.

Het Lekker Fit! lespakket is in Rotterdam met diverse partners ontwikkeld. In tegenstelling tot andere scholen in Nederland is het Lekker Fit! lespakket in Rotterdamn slechts 1 van de totaal 10 Lekker Fit! pijlers.