3.1 Bestellen en levering van de lesboekjes

Wat is het?

Het lespakket Lekker Fit! behandelt de thema’s gezonde voeding en beweging. In iedere groep worden theorielessen en praktijklessen gegeven over deze thema’s. De leerlingen krijgen ook thuisopdrachten mee. Het lespakket is in Rotterdam met diverse partners ontwikkeld. In tegenstelling tot op andere scholen in Nederland is dit lespakket op de Rotterdamse scholen slechts één van de tien pijlers. Lekker Fit! is meer dan een lespakket.

Wat is het doel?

  • De bestelprocedure en de inventarisatie van het aantal lesboekjes van groep 1 t/m 8 komt volledig bij de school te liggen.

Wie doet wat?

School

  • Inventariseert het aantal benodigde boekjes per school, afhankelijk van het aantal kinderen per combinatiegroep 1 t/m 8.
  • Bestelt het juiste aantal boekjes voor 30 mei voor het komende schooljaar bij Arko Media.

Gymleraar Nieuwe Stijl

  • De gymleraar geeft ter controle dit aantal door aan Lekker Fit!.

Projectleider Lekker Fit!

  • Lekker Fit! handelt samen met Arko Media de facturatie af.

Randvoorwaarden

  • Op tijd doorgeven van de bestelling zorgt voor een goede levering begin van het schooljaar.

Prestatie indicator

  • De school is verantwoordelijk voor het bestellen van het juiste aantal lesboekjes voor de groepen 1 t/m 8 voor 30 mei bij Arko Media.

Downloads

No items found.