3.2 Behandeling van het lesboekje

Wat is het doel?

 • De lesboekjes worden minimaal 2 keer per schooljaar tijdens lessen van de groepsleerkracht behandeld.
 • Het gaat om 2 lesboekjes met ieder 3 lessen, in de praktijk gaat het om 6 lessen van ongeveer 1,5 uur.

Wie doet wat?

School

 • De school behandelt minimaal 2 keer per schooljaar tijdens de lessen van de groepsleerkracht de lesboekjes. Dit wordt opgenomen in de normjaartaak en het jaarprogramma van de groepsleerkrachten. Directie stuurt hier op.
 • De lesboekjes krijgen eenzelfde leswaarde als de theoretische lesstof vanuit de school zelf en worden zodoende dan ook gelijkwaardig behandeld. De lessen maken onderdeel uit van het jaarlijkse curriculum en zijn geïntegreerd in het programma. De doelen van het lespakket sluiten aan bij de leerdoelen wereldoriëntatie van het basisonderwijs.

Gymleraar Nieuwe Stijl

 • Stimuleert en enthousiasmeert waar nodig de school om de lesboekjes te behandelen.
 • Inventariseert of de groepsleerkrachten met de lesboekjes aan de slag zijn gegaan en wat hun bevindingen zijn.
 • Beargumenteert waar nodig het nut en doelstellingen van de lesboekjes.
 • Komt in zijn gymles terug op de behandelde boekjes en deelt deze uit aan de kinderen om mee naar huis te nemen.
 • Geeft zijn bevindingen door aan Lekker Fit!

Projectleider Lekker Fit!

 • Neemt de feedback via de gymleraar mee in de doorlopende ontwikkeling van het lespakket.

Groepsleerkracht

 • Levert de behandelde boekjes in bij de gymleraar zodat de gymleraar er in de gymles op terug kan komen.

Prestatie indicator

 • De school is verantwoordelijk voor het 2 maal per jaar inplannen en behandelen van het aangeboden lespakket.