4.1 Lekker Fit! schoolsport

Wat is het?

Om kinderen structureel te laten bewegen is het belangrijk dat zij op school kennismaken met allerlei vormen van bewegen. Schoolsport Lekker Fit! ondersteunt de introductie in de bewegingscultuur en stimuleert kinderen deel te nemen aan verschillende bewegingsactiviteiten op de (school)sportvereniging en thuis op straat. De gymleraar waarborgt deze introductie en biedt een aantal bewegingsactiviteiten gedurende het schooljaar aan.

De af te nemen bewegingsactiviteiten zijn bedoeld voor de groepen 3 t/m 8 en worden bepaald door de school zelf. De uitvoering van deze bewegingsactiviteiten wordt volledig geïntegreerd in het lesprogramma van de vakleerkracht en zal, waar mogelijk, verlopen volgens het model Kennismaken, Verdiepen, Doorstromen (KVD).

Het maximaal te besteden budget is € 40,- (excl. BTW) per les of clinic.

Wat is het doel?

 • Kinderen op school kennis laten maken met allerlei vormen van bewegen, die zij ook structureel buiten schooltijd kunnen beoefenen.
 • Kinderen stimuleren structureel deel te nemen aan verschillende bewegingsactiviteiten op de (school)sportvereniging of thuis op straat.

Wie doet wat?

School

 • De school vraagt per schooljaar minimaal 1 en maximaal 2 beweegactiviteiten per groep (3 t/m 8) aan. Een beweegactiviteit bestaat uit 3 lessen of clinics.
 • De school bepaalt de keuze van de bewegingsactiviteiten, waarbij de doelstelling van de pijler schoolsport leidend is.
 • Stelt een schoolsportplan voor het gehele schooljaar op, hierin staat omschreven:
  • welke keuze aan bewegingsactiviteiten in het schooljaar worden gemaakt
  • waarom de school deze activiteiten aanvraagt (inhoudelijke onderbouwing)
  • wat de kosten zijn van de activiteiten
 • Stuurt het schoolsportplan aan de projectleider van Lekker Fit!.
 • Stuurt (na goedkeuring projectleider) de offerte vanuit school voor de geplande activiteiten in 2 periodes.
  • 1 offerte van de activiteiten gepland in de periode september - december
  • 1 offerte van de activiteiten gepland in december - juli
 • Stuurt aan het eind van het schooljaar een inhoudelijke en financiële onderbouwing van het schoolsportplan aan de projectleider Lekker Fit!.

Projectleider Lekker Fit!

 • Geeft akkoord op het door de gymleraar ingediende schoolsportplan.
 • Draagt zorg voor de financiële vergoeding van de beweegactiviteiten aan de school, binnen de gestelde richtlijnen en kaders.

Prestatie indicator

 • De gymleraar vraagt per schooljaar minimaal 1 en maximaal 2 beweegactiviteiten per groep (3 t/m 8) waarbij de doelstelling van de pijler schoolsport leidend is. Een beweegactiviteit bestaat uit 3 lessen of clinics.