Pijler 5: Schoolsportvereniging

In Rotterdamse wijken waar zich onvoldoende sportverenigingen bevinden, activeert en ondersteunt Stichting Rotterdam Sportsupport sportverenigingen om een satellietlocatie in die wijk op te zetten. Dat kan door de oprichting van een schoolsportvereniging.

Een schoolsportvereniging heeft als doel: "Kinderen structureel sport aanbieden in hun eigen vertrouwde buurt". Een schoolsportvereniging wordt altijd gekoppeld aan een Lekker Fit! basisschool, maar in veel gevallen kunnen omringende basisscholen hier bij aansluiten. Dit om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden om in verenigingsverband te kunnen sporten.

Voor het verzorgen van deze structurele sporttrainingen in de buurt, doet Stichting Rotterdam Sportsupport een beroep op daadkrachtige en gezonde sportverenigingen. Deelnemende sportverenigingen krijgen simpel gezegd er een (satelliet)locatie bij. Dat levert voor hen niet alleen nieuwe leden op, maar daarmee dragen zij ook een steentje bij aan een gezonde en sportieve toekomst voor de Rotterdamse jeugd.

Meer informatie in te vinden op schoolsportvereniging.nl