5.1 Schoolsportvereniging

Wat is het?

 • Kinderen de mogelijkheid bieden om na schooltijd extra te sporten/bewegen in hun vertrouwde omgeving.

Wat is het doel?

 • Het bevorderen en stimuleren van het structureel sporten en/of bewegen na schooltijd bij de kinderen uit de groepen 3 t/m 8.
 • Kinderen stimuleren om lid te worden van de (school)sportvereniging in de buurt.

Wie doet wat?

School

 • Enthousiasmeert de ouders en leerlingen om lid te worden van de schoolsportvereniging.
 • Promoot de schoolsportvereniging binnen het schoolteam, zorgt voor draagvlak binnen de school.
 • Is verantwoordelijk voor de aanvraag van de accommodatieuren tot 16.30 uur.

Prestatie indicator

 • Een schoolsportvereniging biedt minimaal 4 naschoolse trainingen van minimaal 60 minuten aan in minimaal 4 verschillende sporten voor de groepen 3 t/m 8.
 • Het minimum aantal deelnemers per trainingsuur is 8 kinderen.
 • Het minimum aantal leden per schoolsportvereniging is 80. Dit is opgebouwd uit 5 verenigingen die elk 2 uur sport aanbieden (aan 2 verschillende groepen). 10 trainingsuren x 8 kinderen = 80 kinderen.
 • Het maximum aantal leden per schoolsportvereniging, uitgaande van het basisconcept, is 120. Dit is opgebouwd uit 5 verenigingen die elk 2 uur sport aanbieden (aan 2 verschillende groepen). 10 trainingsuren x 12 kinderen = 120 kinderen.
 • Alle betrokken partijen (Rotterdam Sportsupport, scholen en verenigingen) ondertekenen een overeenkomst waarin alle afspraken per partij staan.

Downloads

 • Website schoolsportvereniging.nl

  Voor meer informatie over de Schoolsportvereniging inclusief een complete lijst van alle Schoolsportverenigingen in Rotterdam.

  Bekijken

  03-10-15