Pijler 6: Monitoring

Een Gymleraar Nieuwe Stijl werkt vanuit het Lekker Fit! programma met een leerlingvolgsysteem. Vrijwel alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van het Lekker Fit! basisonderwijs in Rotterdam doen mee aan een Lekker Fit! test. Tijdens deze test wordt met behulp van de Shuttlerun test (ook wel 'piepjestest' genoemd) het uithoudingsvermogen gemeten. Daarnaast worden van deze leerlingen het gewicht en de lengte gemeten. De resultaten worden veilig opgeslagen in een leerlingvolgsysteem.

Via een berekening van de lengte en het gewicht wordt een BMI (Body Mass Index) score berekend. De BMI score geeft een algemeen beeld over de gezondheid van het lichaamsgewicht. Naar aanleiding van deze gegevens wordt een leerling al dan niet uitgenodigd bij de Schooldiëtist.

Het Lekker Fit! leerlingvolgsysteem heet 'de Fit!meter' en daarin worden aleen de gegevens opgeslagen van kinderen waarbij de ouders actief hun toestemming hebben gegeven. Geen toestemming dan wel geen reactie betekent dan ook geen registratie van resultaten.

De fitmeter bevat daarbij ook informatie over deelname aan activiteiten, sportgedrag en andere algemene informatie over bijvoorbeeld lidmaatschappen van sportverenigingen en het bezit van zwemdiploma’s.

Submenu