6.1 Monitoring

Wat is het?

De gymleraar werkt met een leerlingvolgsysteem gericht op de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Verschillende leerlijnen worden gedurende het jaar getoetst. Daarnaast doet elk kind 1x per jaar mee aan de Lekker Fit! test. Deze monitoring wordt bijgehouden in een online systeem genaamd de Fitmeter.

Tijdens de fittest worden uithoudingsvermogen, gewicht en lengte van de kinderen op speelse wijze gemeten. De resultaten worden opgeslagen in de Fitmeter. De Fitmeter bevat naast het leerlingvolgsysteem ook informatie over deelname aan activiteiten, sportgedrag en algemene informatie over bijvoorbeeld lidmaatschap van verenigingen en het bezit van zwemdiploma’s.

Wat is het doel?

  • Registratie van de motorische ontwikkeling van de kinderen op school gedurende de schoolloopbaan.

Wie doet wat?

Gymleraar Nieuwe Stijl

  • Neemt gedurende het schooljaar 10 leerlijnen af en voert deze in de Fitmeter.
  • Neemt ism de schooldietist de Fittest af en voert de uitslagen van de fittest in de Fitmeter.
  • Houdt de presentie van het naschools aanbod bij en voert deze in de Fitmeter.

Prestatie indicator

  • De school rapporteert aan de ouders over de motorische ontwikkeling van het kind via het rapport.
  • 1e rapport: De testresultaten en de scores van min. 3 leerlijnen vóór de kerstvakantie terugkoppelen aan de kinderen en de ouders via het Lekker Fit! rapport en evtueel oudergesprekken.
  • 2e rapport: idem 1e rapport, alle leerlijnen vóór de zomervakantie.