8.1 Inzet van een Schooldiëtist

Wat is het?

Op alle Lekker Fit! scholen en schoollocaties is een schooldiëtist werkzaam. Na het afnemen van de fittest worden de kinderen met overgewicht doorverwezen naar de schooldiëtist. De diëtisten krijgen van Lekker Fit! netwerkuren per schoollocatie. Deze uren kunnen ze gebruiken voor profilering op school en het contact leggen/onderhouden met de huisartsen in de wijk.

Vanaf schooljaar 2015/2016 worden de consulten rechtstreeks vergoed door de zorgverzekeraar.

Wat is het doel?

 • Bevorderen van een gezonde leefstijl.
 • Overgewicht op een vroeg moment signaleren.
 • Ouders zo vroeg mogelijk doorverwijzen naar de schooldiëtist.

Wie doet wat?

School

 • Gaat een samenwerking aan met een schooldiëtist (liefst met een praktijkruimte in de buurt).
 • Informeert ouders over de schooldiëtist.
 • Stelt een ruimte beschikbaar.

Gymleraar Nieuwe Stijl

 • Nodigt de ouders uit voor een consult bij de schooldiëtist in samenwerking met de diëtist (mits dit vanuit school is afgesproken).
 • Stemt goed af met de schooldiëtist (wie doet wat).

Projectleider Lekker Fit!

 • Stelt netwerkuren per schoollocatie beschikbaar (tot eind 2015: 10 netwerkuren per schoollocatie, daarna 6 netwerkuren per schoollocatie).

Schooldiëtist

 • Consulten op school.
 • Profilering richting ouders.
 • Contact onderhouden met de gymleraar, directeur en intern begeleider.

Ouders

 • Komen samen met kind naar het consult van de diëtist.
 • Vraagt (op verzoek van de diëtist) om een verwijzing van de huisarts.
 • De zorgverzekeraar vergoedt de consulten.

Prestatie indicator

 • Van de directie wordt verwacht dat zij een coördinator aanstelt en dat zowel directie als coördinator op de hoogte zijn van de te nemen stappen en de voorwaarden die staan beschreven in het document 'Werkwijze schooldiëtist'.
 • Alle kinderen waar naar aanleiding van de Fittest (ernstig) overgewicht wordt gemeten, worden uitgenodigd voor de schooldiëtist.
 • De fittest moet voor de herfstvakantie zijn afgenomen.
 • De school heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de kinderen met mogelijk overgewicht en obesitas (kan beter/kan veel beter).
 • De school is op de hoogte van de opkomst bij consulten aan de schooldiëtist.

Downloads

No items found.