Pijler 1: Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd

Kinderen van groep drie tot en met acht krijgen minimaal drie keer per week onder schooltijd gymles van een bevoegde vakleerkracht bewegingsonderwijs. Aanvullend vinden na schooltijd sport- en spelactiviteiten plaats. De locaties van de lessen variëren van een gymzaal in de buurt van de school tot een trapveldje of een speeltuin in de buurt.