1.1 Kwalitatief hoogwaardig beweegonderwijs

Wat is het?

De groepsleerkracht geeft de kleuters zelf minimaal twee keer per week een beweegles met een hoge beweegintensiteit in het speel- of gymlokaal. Om dit te kunnen doen krijgt de groepsleerkracht jaarlijks een studiedag aangeboden en ontvangt de groepsleerkracht begeleiding van de Consulent Kleuters en de GNS (zie 2) die is afgestemd op de situatie op school.

Wat is het doel?

 • Leerkrachten van de kleuterklassen leren de onderwijsmethode ‘Bewegingsonderwijs in het Speellokaal’ (ook de ‘blauwe map’ genoemd) toe te passen in hun beweeglessen
 • Het stimuleren en inspireren van groepsleerkrachten om op verschillende manieren momenten met kleuters te bewegen (buiten de gymlessen om)
 • Kleuters bewegen vaker, langer en beter
 • Kleuters leren (motorische) vaardigheden die bij hun leeftijd passen

Wie doet wat?

Gymleraar Nieuwe Stijl

 • Print jaarlijks de nieuwe toestemmingsbrief uit voor de directie (via rotterdamlekkerfit.nl)
 • Coacht, stimuleert en enthousiasmeert de groepsleerkracht
 • Volgt cursus over de rol van de GNS bij de kleuters (zie 2.1)

Projectleider Lekker Fit!

 • Informeert tijdens voortgangsgesprekken naar de voortgang van het extra bewegingsonderwijs bij kleuters

Groepsleerkracht

 • 2 groepsleerkrachten per school nemen deel aan de jaarlijkse studiedag die door Lekker Fit! en Windesheim wordt georganiseerd
 • Roostert in overleg met de onderbouwcoördinator/contactpersoon kleuters de beweeglessen in (minimaal twee keer per week 45 minuten of drie keer 30 minuten)
 • Schaft de methode ‘Bewegingsonderwijs in het Speellokaal’ (blauwe map) aan en gebruikt deze bij de beweeglessen, eventueel aangevuld met lessuggesties van onderstaande websites
 • Maakt afspraken met andere groepsleerkrachten over het op- en afbouwen van de materialen
 • Maakt foto’s van de opstellingen en voegt deze samen tot beweegplan voor de school (voor overdraagbaarheid)
 • Gebruikt trainingspak Ko (als gebruik gemaakt wordt van de VVE methode Ik & Ko) of de handpoppen van Wiebe en Lina en de dagritmekaarten

Consulent kleuters

 • Kijkt mee met de lessen van de groepsleerkracht, geeft feedback en bespreekt in een bijeenkomst met het onderbouwteam hoe het project gaat starten en waarop de nadruk moet komen te liggen (materialen eerst op orde of werken aan de manier van lesgeven).
 • Geeft voorbeeldlessen
 • Geeft aan welke basismaterialen aanwezig dienen te zijn
 • Legt de groepsleerkracht uit hoe de materialen moeten worden gebruikt
 • Organiseert de jaarlijkse studiedag en zorgt dat groepsleerkrachten worden uitgenodigd

Randvoorwaarden

 • Schoolbudget voor het aanschaffen van de methode ‘Bewegingsonderwijs in het Speellokaal’
 • Tijd voor het bijwonen van de studiedag en op- en afbouw materialen voor de eigen gymles, beschikbaar zijn voor overleg
 • Beschikbaarheid speellokaal of gymlokaal
 • Aanwezigheid van betrokkenen bij de bouwvergadering

Praktisch

 • Tip voor de GNS: het is handig om in januari afspraken met school te maken over de aanschaf van nieuwe gymmaterialen omdat dan de financiële middelen van de school bekend zijn
 • Beweeglessen groep 0: niet alle leerkrachten van groep 0 zijn bevoegd om beweeglessen te geven. Als deze leerkrachten in navolging van Lekker Fit! Kleuters het geven van beweeglessen overwegen, moet dit overlegd worden met de Consulent Kleuters
 • Methode ‘Bewegingsonderwijs in het Speellokaal’ is te verkrijgen via http://hetweb.nl/webshop
 • Groepsleerkrachten kunnen zich van te voren aanmelden voor de studiedag via de website van Windesheim. Zij krijgen bericht van de Consulent Kleuters wanneer het zover is
 • http://kleutersinbeweging.nl (opstellingen en leskaarten)
 • http://allesinbeweging.net (lessuggesties)