Pijler 2: De komst van de Gymleraar Nieuwe Stijl

De vakleerkracht die ingezet wordt voor de extra gymlessen op school wordt ‘gymleraar nieuwe stijl’ genoemd, omdat van hem/haar meer competenties worden gevraagd dan van de traditionele gymleraar. Vooral het vele organiseren en het sturen op het behalen van de projectdoelstellingen zijn daarin nieuw. Tijdens Lekker Fit! bijeenkomsten stemmen de gymleraren hun activiteitenaanbod met elkaar af en wisselen zij kennis en ervaringen uit.