2.1 De rol van de Gymleraar Nieuwe Stijl

Hoewel sommige scholen kans zien om de GNS kleutergym te laten geven, is dit niet opgenomen in de standaard lestaak van de GNS (930 uur p/j). Toch is de specifieke deskundigheid van de GNS gewenst om te dienen als vraagbaak voor de groepsleerkrachten van de kleuters, het geven van lesconsultaties of het bespreken van een lesopzet. Hiervoor krijgt de GNS 1,5 uur per 2 weken. Als nuttige aanvulling op de voorbereiding op deze taak krijgt de GNS een korte cursus.

Wat wordt van de GNS verwacht?

Ten aanzien van de ouder

 • Uitprinten actuele toestemmingsbrieven Lekker Fit! (voor nieuwe kinderen) zodat de directie deze bij een eerste contact met ouders kan overhandigen
 • Houdt in de gaten of ouders de brief ondertekend retourneren
 • Zichtbaar zijn voor ouders van de onderbouwgroepen op school in de pauzes en na schooltijd voor contact en vragen
 • Ouders van kleuters actief informeren over mogelijkheden voor sport en spel in de buurt zoals: buitenspelen, kleuterdans en het stimuleren van 5 jaar zwemles
 • Organiseren van workshops (pijler 10)

Ten aanzien van de Groepsleerkracht

 • Regelmatige afstemming met de Onderbouwcoördinator/ contactpersoon kleuters over afspraken met het onderbouwteam over het integreren van Lekker Fit! Kleuter activiteiten en materialen (pijler 3, 9, 10)
 • Enthousiasmeren van de groepsleerkrachten bij het geven van de gymlessen, bij voorkeur door middel van regelmatig persoonlijk contact in de pauzes of na schooltijd (zie 1.1)
 • Agenderen van traktatie-, groente- en fruit- en waterbeleid in teamoverleg
 • Het desgewenst geven van voorbeeldlessen en fungeren als vraagbaak voor de groepsleerkrachten
 • Vinger aan de pols houden of afspraken worden nagekomen

Ten aanzien van de kleuters

 • Het verbreden van het vizier naar de kleuters
 • Aan het begin van het jaar een afspraak maken met de schooldiëtist voor een meet- en beweegmoment van de kleuters
 • De uitkomsten van het meten en wegen door de schooldiëtist aan het begin van het schooljaar invoeren in de Fitmeter (pijler 6)
 • Coördinatie uitnodigen van ouders voor een eerste consult bij de schooldiëtist (pijler 8)

Cursus

Als GNS volg je een cursus waarin wordt stilgestaan bij de manier van werken van de Consulent Kleuters en bij de specifieke aandacht die kleuters vragen. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe je groepsleerkrachten van de kleuters kunt meekrijgen in het programma. De cursus wordt één of twee keer per jaar aangeboden en deelname wordt geadviseerd.