2.2 Begeleiding door Consulent Kleuters

De Consulent Kleuters begeleidt de school naar een vliegende start van Lekker Fit! Kleuters. Inventariseert schoolspecifieke behoefte en stemt af met onderbouwcoördinator over een jaarplan (bijlage 1). Is daarnaast actief betrokken bij de implementatie van kwalitatief bewegingsonderwijs in de kleutergroepen en zorgt voor aanlevering en presentatie/demonstratie van de materialen.

 • Voert het eerste gesprek met de school(directie) om behoeften en wensen in kaart te brengen
 • Observeert de oorspronkelijke gymlessen die de groepsleerkracht geeft, geeft feedback en bepaalt samen met het team de prioriteiten
 • Coacht de groepsleerkracht tijdens de gymles door:
  1. Ondersteuning bij klassenmanagement van het speellokaal
  2. Ondersteuning bij aanbieden van een goede en intensieve les
  3. Ondersteuning bij specifieke (probleem)situaties
 • Helpt de groepsleerkracht met het opzetten van doorgaande lijn bewegingsonderwijs met de methode ‘Bewegingsonderwijs in het Speellokaal’ en het maken van foto’s van de opstellingen
 • Aanleveren en presenteren van materialen voor Lekker Fit! Kleuters (de ‘KleuterKit’) aan het onderbouwteam (levert materialen als deze op zijn, toe zijn aan vervanging of niet geleverd zijn)
 • Update de basiskennis van de groepsleerkracht
 • Stimuleert het opstarten van andere interventies zoals het traktatiebeleid via de GNS en onderbouwcoördinator/contactpersoon kleuters