3.1 Lekker Fit! lespakket

Wat is het?

Met behulp van de input van de GNS heeft de Hartstichting het Lekker Fit! lespakket onlangs grondig vernieuwd. Elke klas krijgt elk halfjaar een nieuw werkboekje waarin vooral doe-opdrachten staan die gericht zijn op gedragsverandering. Deze boekjes gaan over drie onderwerpen: beweging, voeding en keuzes en zijn uit te voeren in 10 lesuren. Er is voor gezorgd dat de activiteiten goed in te passen zijn in de diverse thema’s die in de loop van het jaar worden behandeld. Aan de theorielessen die in het leslokaal gegeven worden, zijn ook praktijklessen gekoppeld. De methode voorziet in beweeg- en sportkaarten De boekjes zijn allemaal opgebouwd langs de lijn van gedragsverandering:

Ik doe > ik weet > ik ga doen > ik blijf doen

Wat is het doel?

 • De leerling bewust maken van huidige voedings- en beweeggewoonten
 • De leerling leert wat gezonde voedings- en beweeggewoonten zijn
 • De leerling bemerkt een verschil tussen eigen voedings- en beweeggewoonten en gezonde voedings- en beweeggewoonten
 • De leerling neemt zich voor gedrag te veranderen
 • De leerling houdt het nieuwe gedrag vol

Wie doet wat?

Gymleraar Nieuwe Stijl

 • Bestelt aan het eind van het lesjaar de nieuwe lesmaterialen bij de Projectleider Lekker Fit!
 • Zorgt ervoor dat groepsleerkrachten het behandelen van de werkboekjes opnemen in hun lesprogramma, of ziet erop toe dat de Onderbouwcoördinator/contactpersoon kleuters dit regelt (zie bijlage 3 voor een overzicht van praktische datums)
 • Beloningssysteem/ controle op uitvoering

Projectleider Lekker Fit!

 • Informeert de GNS over de lesmaterialen tijdens de themadag

Groepsleerkracht

 • Integreert beide werkboekjes in het jaarprogramma
 • Voert de opdrachten uit de werkboekjes uit volgens plan

Downloads

 • Lesideeën Groente en Fruit ‘Pittenzakspelen’

  Een documenten met daarin beschrijvingen van beweegideeën met  groente- en fruit pittenzakjes. Hiermee breng je op een speelse manier het onderwerp gezonde leefstijl het gym- of speellokaal in. Bijvoorbeeld door het ‘fruitsaladespel’ met pittenzakjes te spelen.

  14-03-17