6.1 Fitmeter voor lengte en gewicht

Wat is het?

De Fittest wordt nog niet afgenomen bij kleuters. Wel worden zij gemeten en gewogen. De kleuter krijgt daarna een kleurplaat mee naar huis waar ook de meetgegevens op staan, om ouders erover te informeren dat hun kleuter is gemeten en gewogen. Bij een vermoeden van overgewicht worden ouders uitgenodigd voor een consult bij de schooldiëtist (pijler 8).

 1. Na de zomervakantie worden kleuters gemeten en gewogen en wordt hun buikomtrek opgemeten door de schooldiëtist (kinderen die nadien instromen en waarbij de groepsleerkracht of GNS overgewicht vermoed kunnen tussentijds worden doorverwezen naar de Schooldiëtist)
 2. Gegevens worden in de Fitmeter gezet

Wat is het doel?

 • Ouders op laagdrempelige manier bekend maken met (het werk van) de Schooldiëtist
 • Het screenen op overgewicht om te bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor begeleiding door de schooldiëtist

Wie doet wat?

Gymleraar Nieuwe Stijl

 • Maakt een afspraak met de diëtiste over een meet- en weegmoment of ziet erop toe dat de groepsleerkracht hiervoor een afspraak maakt
 • Zorgt dat meetlat, weegschaal, formulieren (om lengte en gewicht te noteren), en kleurplaten aanwezig zijn
 • Voert de uitslagen van het meten en wegen in in de Fitmeter

Projectleider Lekker Fit!

 • Houdt in de gaten of directie ouders van nieuwe kinderen de Lekker Fit! brief meegeeft en ouders aanspoort toestemming te geven voor het meten en wegen
 • Checkt in het (reeds bestaande evaluatiegesprek) of het meten en wegen is gebeurd en naar ouders is gecommuniceerd
 • Checkt hoe de samenwerking met de diëtist verloopt

Schooldiëtist

 • Maakt een afspraak met de GNS over een meet- en weegmoment
 • Voert het meten en wegen uit (kinderen in ondergoed en zonder schoenen)
 • Vult de gegevens in op de kleurplaten met Wiebe en Lina. Daarmee worden ouders op de hoogte gebracht dat hun kind is gemeten en gewogen en dat hij/zij mogelijk wordt uitgenodigd op consult.

Randvoorwaarden

 • De kleuters staan in de Fitmeter en de kinderen van ouders die geen toestemming hebben verleend zijn eruit gehaald
 • GNS kan met de Fitmeter werken
 • Er is een rustige plek waar meten en wegen kan plaatsvinden
 • Diëtisten meten en wegen volgens de instructie die zij hebben gekregen

Praktisch

 • Facturen van de diëtist voor het meten en wegen gaan naar Sport & Cultuur
 • Kleurplaten met het thema ‘meten en wegen’ kunnen gedownload worden rotterdamlekkerfit.nl
 • In groep 2 (net voordat het kind 6 wordt) worden kleuters ook gemeten en gewogen bij het contactmoment van het CJG. Dit is dubbelop omdat er nog geen sprake is van uitwisseling van gegevens met Lekker Fit!
 • Gedurende heel het jaar is er instroom van nieuwe kleuters. Bij vermoeden van overgewicht kan ieder moment doorverwezen worden naar de diëtist.