8.1 Inzet van een Schooldiëtist

Wat is het?

Enkele dagen na het invoeren van lengte en gewicht verschijnt de BMI van het kind in de Fitmeter. Met KB (kan beter) of KVB (kan veel beter) geeft de Fitmeter aan welke kinderen te zwaar zijn. Deze kinderen en hun ouders kunnen gebruik maken van begeleiding door de schooldiëtist.

Bij overgewicht is het erg belangrijk om vroeg in te grijpen. Het uitnodigingsproces en het motiveren van ouders om in te gaan op de uitnodiging voor een gesprek met de diëtist verdient in de onderbouw extra aandacht en is een taak van iedereen!

 1. De groepsleerkracht krijgt van de GNS een lijst met kinderen die in aanmerking komen voor begeleiding door de schooldiëtist.
 2. De ouder wordt uitgenodigd op een eerste gesprek bij de schooldiëtist.
 3. Tijdens verschillende consulten wordt gekeken waar verbetering nodig en mogelijk is in de beweeg- en eetgewoonten van de kleuter.

Wat is het doel?

 • Overgewicht op latere leeftijd voorkomen door vroegtijdig in te grijpen met een laagdrempelig aanbod.

Wie doet wat?

Gymleraar Nieuwe Stijl

 • Bespreekt de uitslag van het meten en wegen met de groepsleerkracht
 • Stemt af met diëtist wanneer consulten kunnen plaatsvinden
 • Nodigt ouders van kleuters wiens gewicht in de gevarenzone valt uit voor een consult
 • Roostert de consulten zo efficiënt mogelijk in

Groepsleerkracht

 • Mocht dit zo uitkomen dan kunnen zorgelijke uitslagen worden meegenomen in het tien minutengesprek

Schooldiëtist

 • Voert de intake en begeleiding uit volgens de instructie van de GGD
 • Plant vervolgconsulten in
 • Zorgt ervoor dat materialen aanwezig zijn (weegschaal, meetlat, folders, intakeformulieren)
 • Stuurt digitale registratielijst (voorheen intakeformulier) en facturen conform afspraak naar de gemeente.
 • Bewaart intake- en toestemmingsformulier
 • Geeft workshops

Randvoorwaarden

 • Beschikbaarheid van een rustige en het liefst vaste consultatieruimte voor de diëtist
 • Consulten kunnen indien nodig in bepaalde gevallen op de praktijk plaatsvinden

Praktisch

 • Facturen van de diëtist voor consulten en netwerkuren gaan in schoojaar 2014/2015 naar de afdeling Onderwijs