9.2 Wat zit er in je buikspel

Wat is het?

In kleine groepjes beoordelen groepsleerkrachten aan de hand van kaarten wat een kleuter volgens hen per dag aan voeding binnen moet krijgen. Vervolgens worden de resultaten nabesproken met een diëtist. Leerkrachten bespreken ook met de diëtist welke rol zij kunnen spelen in de eetgewoonten van de kleuters, en hoe ze die rol kunnen uitoefenen. Het spel duurt 30-75 minuten (erg afhankelijk van aantal deelnemers) en is bestemd voor maximaal 12 leerkrachten en wordt gespeeld onder leiding van een daarvoor getrainde diëtist. Meer informatie? Vraag het de Consulent Kleuters.

Wat is het doel?

 • Kennis
 • Bewustzijn
 • Een map voor in de klas of ouderkamer met traktatiesuggesties
 • Eigen effectiviteit (het gevoel het vereiste gedrag te beheersen)

Van groepsleerkrachten van de kleutergroepen5 met betrekking tot de dagelijkse voedingsbehoefte van een kleuter en hun eigen invloed daarop.

Het spel is vooral ook bruikbaar om te spelen voorafgaand aan het invoeren van een nieuw traktatiebeleid of als er redenen zijn om te geloven dat een nieuw traktatiebeleid niet goed wordt toegepast.

Wie doet wat?

Groepsleerkracht

 • Deelname aan het ‘Wat zit er in je buik spel’

Consulent kleuters

 • Promoot het spel bij het onderbouwteam voorafgaand aan Lekker Fit! Trakteren; kan eventueel ook met ouders gespeeld worden of met assistenten die inkopen doen voor de lunch. Voor de hogere groepen is er nog niet zo’n spel

Schooldiëtist

 • Bijwonen van een training om het ‘Wat zit er in mijn buik spel’ te kunnen leiden
 • Initiatief nemen om het spel op school te spelen, regelen ruimte en materialen
 • Beschikken over de materialen
 • Leiden van het spel volgens de instructie

Randvoorwaarden

 • Leerkrachten hebben tijd om het spel te spelen
 • Een geschikte ruimte op school
 • Materialen: het spel zelf, het ‘voornemen’ raster

Praktisch

 • De diëtist heeft het spel
 • Zoek je een diëtist die veel ervaring heeft met het spel en dit ook op jouw school kan spelen, neem dan contact op met de Consulent Kleuters of de projectleider