Cursus ‘’Beter Spelen en Bewegen met Kleuters’’

W3.CSS
Mountain View

Lekker Fit! biedt groeps- en vakleerkrachten van Lekker Fit! scholen de mogelijkheid om de cursus ‘’Beter Spelen en Bewegen met Kleuters’’ te volgen. Deze cursus is gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs aan Kleuters.

Deelnemers beginnen met de basiscursus en kunnen vervolgens nog een verdiepende expertcursus volgen. Beide cursussen zijn geaccrediteerd bij Registerleraar en bieden in ieder geval het volgende:

- drie dagdelen cursus;
- digitale leeromgeving;
- direct toepasbare kennis;
- tips, filmfragmenten en eye-openers;
- praktische documenten
- het boek ‘Beter spelen en bewegen met kleuters’(in bruikleen);
- certificaat ‘Beter Spelen en Bewegen met Kleuters’ met 15 RU;
- toegang tot online cursus met geaccrediteerde eindtoets (30 RU).

Basiscursus
Deze cursus biedt praktische handvatten voor het geven van veilige en gestructureerde bewegingslessen die belevingsrijk en betekenisvol zijn voor kleuters. Je krijgt praktische handvatten voor het werken in de zogenoemde beweegtuinen waardoor de kinderen op eigen niveau kunnen spelen en uitgedaagd worden.

Naast de noodzakelijke basiskennis wordt een scala aan ideeën en spelsuggesties aangeboden die direct toepasbaar zijn in je eigen lessen. Je leert werken met een jaarplan waarin variatie en herhaling zijn opgenomen.

Deze basiscursus is speciaal ontwikkeld voor handelingsgerichte (vak)leerkrachten die hun kleuters meer willen bieden op het gebied van het bewegen.
- Wil je een cursus waarin je naast verdieping praktisch aan de slag gaat?
- Wil je leren wat het gemak is van werken met beweegtuinen?
- En wil je spelideeën en suggesties voor succesactiviteiten?

Geplande cursusdagen in 2018: 3 okt - 17 okt - 14 nov
Tijden: 14.30 – 17.30

×
W3.CSS

Expertcursus
De expertcursus in speciaal ontwikkeld voor (vak)leerkrachten die de basiscursus hebben gedaan. Met elkaar gaan we op zoek naar een concreet antwoord en praktische invulling op de hamvraag: ‘Wat wil jij dat kleuters kunnen, kennen en ervaren hebben als ze naar groep 3 gaan?’

- Wil je verdieping in aspecten die een rol spelen bij kwalitatieve en inhoudelijke bewegingslessen met kleuters?
- Wil je meer sturen op basis van het WWW-model; wat zie ik, wat vind ik ervan en wat doe ik?

In de cursus gaan we praktisch aan de slag met verschillende bewegingsactiviteiten die de dagelijkse praktijk ondersteunen en de rol van de (vak)leerkracht in de beweegwereld van het kind.

Ben je een handelingsgerichte (vak)leerkracht die haar of zijn kleuters meer wil bieden en uitdagen binnen het bewegen?

- En wil je nog meer handvatten en suggesties om direct praktisch aan de slag te gaan?
- Wil je effectiever richting geven aan bewegingsactiviteiten in het speellokaal?
- Wil je meer succesvolle en interessante spelideeën?

Geplande cursusdagen in 2018: 10 okt - 7 nov - 28 nov
Tijden: 14.30 – 17.30

×
Meer informatie?

Kijk op www.beterspelenenbewegenmetkleuters.nl