Lekker Fit! partner worden

Lekker Fit! partner worden

Al diverse partners hebben zich aangesloten bij Rotterdam Lekker Fit! Deze partners en het programma Rotterdam Lekker Fit! werken samen aan een omgeving waarin het voor kinderen en jongeren gemakkelijker en aantrekkelijker wordt gemaakt om te kiezen voor een gezonde leefstijl. Op die manier zetten het programma en de partners zich gezamenlijk in om kinderen in beweging te brengen en de keuze voor gezond eten een stuk makkelijker te maken.

Publiek-private samenwerking: waarom?

De gemeente Rotterdam doet dit niet alleen. De kracht zit hem in de samenwerking. Door samenwerking bereiken we meer Rotterdammers en streven we een inhoudelijk kwalitatief beter programma na. Uiteindelijk werkt het programma toe naar een structurele betrokkenheid van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de strijd tegen overgewicht en bewegingsarmoede.

Door een partnerschap aan te gaan met Lekker Fit! kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties publiekelijk blijk geven van hun intentie om actief bij te dragen aan een Rotterdam waar gezonde keuzes voor kinderen en jongeren voor de hand liggen. Afhankelijk van het type partnerschap biedt Lekker Fit! u een aantal voordelen met betrekking tot exposure van uw organisatie.

Rol van de partner

De rol van de partner kan bestaan uit een concrete bijdrage aan het programma door bijvoorbeeld de inzet van menskracht, deskundigheid, materiaal of middelen. Partners leveren een bijdrage aan een specifiek project, in een bepaalde wijk, of in het algemeen voor het programma.

Partners van Lekker Fit! zetten in op initiatieven die het gebruik van gezonde voeding, meer bewegen en het maken van gezonde keuzes stimuleren. Met de (potentiële) partner zal bekeken worden op welke wijze zij vanuit hun eigen activiteiten en rol het beste kunnen bijdragen aan het actieprogramma Rotterdam Lekker Fit!

Wie kan meedoen?

Uitgangspunt is dat organisaties participeren vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zich vanuit die visie verbinden als partner aan het actieprogramma Rotterdam Lekker Fit! Er staat geen geldelijke compensatie tegenover de inzet van de partner.

Lekker Fit! zoekt:

  • Partners die maatschappelijk verantwoord ondernemen nastreven of daartoe de intentie hebben
  • Partners die activiteiten ontplooien en/of producten leveren die in de lijn van de doelstellingen van het actieprogramma Rotterdam Lekker Fit! liggen
  • Partners die actief zijn in de regio Rotterdam
  • Partners die samen met de gemeente Rotterdam mee willen werken aan een gezonde leefstijl voor de jeugd

Contact

Wilt u meer informatie over het partnerschap? Neem dan contact met ons op!